Nhượng quyền thương hiệu vốn ít sinh lời cao, ít rủi ro

Liên hệtư vấn hợp tác kinh doanh tại đây.

Cùng Foodpanda đối tác tài trợ lớp BRAIN ART 2015 - Mỹ thuật tư duy tại TP HCM

Cùng Foodpanda đối tác tài trợ lớp BRAIN ART 2015 - Mỹ thuật tư duy tại TP HCM

Mừng xuân Ất Mùi 2015, Kebab Torki được chọn làm đối tác cùng với FOODPANDA, cung cấp các phần ăn cho lớp Brain Art - mỹ thuật tư duy tại TP Hồ Chí Minh cùng với KFC, BAMBOO - gia vị hạnh phúc. Chúng tôi cùng chia sẻ với các bạn những hình ảnh trong buổi sự kiện này.

Trang chủ