Liên hệtư vấn hợp tác kinh doanh tại đây.

Cùng Foodpanda đối tác tài trợ lớp BRAIN ART 2015 - Mỹ thuật tư duy tại TP HCM

Cùng Foodpanda đối tác tài trợ lớp BRAIN ART 2015 - Mỹ thuật tư duy tại TP HCM

Mừng xuân Ất Mùi 2015, Kebab Torki được chọn làm đối tác cùng với FOODPANDA, cung cấp các phần ăn cho lớp Brain Art - mỹ thuật tư duy tại TP Hồ Chí Minh cùng với KFC, BAMBOO - gia vị hạnh phúc. Chúng tôi cùng chia sẻ với các bạn những hình ảnh trong buổi sự kiện này.

Trang chủ